Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı, Eserleri (Edebi Şahsiyetler)

Faruk Nafiz Çamlıbel (18 Mayıs 1898, İstanbul – 8 Kasım 1973, İstanbul), Hecenin Beş Şairi’nden biridir. Şair ve oyun yazarı.

Tıp Fakültesinde bir süre ögrenim gördükten sonra Kayseri, İstanbul ve Ankara’da uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptı. Ünlü “Han Duvarları” adlı şiirini Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmenliği görevine gelirken yazdı.. Ayrıca, Kayseri Lisesi Marşı ‘nın güftesi de onundur. 1946’dan 27 Mayıs 1960’a kadar Demokrat Parti İstanbul milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından kısa bir süre Yassıada’da, daha sonra da Celâl Bayar ve diğer DP milletvekilleri ile birlikte Kayseri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu kaldı. Şiir dilinde yeni bir söyleyiş çığırı açmış, hececi şairlerin en üstünlerinden sayılmış ve şiir üslubu kendisinden sonra yetişen hece şairlerini etkilemiştir. Beş Hececiler’in en genci fakat en başarılı ismidir. İlk şiirle edebi_sahsiyetler/faruk_nafiz_camlibel rini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bunlarda Yahya Kemal’in etkisinde kalır. Gerçek kişiliğini hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde görürüz. Sanatçı, halkın yaşantılarından çıkardığı konuları yine halkın söyleyiş ve nazım biçimleriyle dile getirir. Yepyeni görüşler getiren ünlü “Sanat” şiiri memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisi sayılabilir.Batı etkilerine kapalı halk şiirimize açık bir tutum içindedir. Bireysel konulara yönelmiştir. Şiirlerinde Anadolu’yu, memleket sevgisini anlatır. Şiirlerinde ele aldığı başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. O, gücünü gösterişsiz söyleyişi içine serpiştirdiği lirizmden ve toplumun beğenisinden alır. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konuları ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.

Eserleri:

Şiir: Şarkın Sultanları, İst., 1918; Dinle Neyden, İst., 1919; Gönülden Gönüle, İst., 1919; Çoban Çeşmesi, İst., 1926; Suda Halkalar, 1929; Bir Ömür Böyle Geçti, İst., 1932; Elimle Seçtiklerim, İst.: Yeni Şark Kütüphanesi, 1935; Boğaziçi Şarkısı, (Sadettin Kaynak ile) 1936; Akar Su, İst.: Kanaat Kitabevi, 1936; Tatlı Sert, (mizahi şiirler) İst.: Kanaat Kitabevi, 1938; Akıncı Türküleri, İst.: Kanaat Kitabevi, 1940; Heyecan ve Sükûn, İst.: İnkılâp Kitabevi, 1959; Zindan Duvarları, İst.: Tan Gazetesi Mtb., 1967; Han Duvarları, 1969 (

2. bas. İst.: Atlas Kitabevi, 1973). Oyun: Canavar, (manzum) İst., 1926; Akın, (manzum) Ank.: Halkevi, 1932; Özyurt, (manzum) Ank.: Hakimiyeti Milliye Mtb., 1932; Kahraman, (manzum) İst.: Cumhuriyet Kütüphanesi, 1933; Ateş, İst.: Ahmet Sait B., 1939; Yayla Kartalı, İst.: İnkılâp Kitabevi, 1945.

Okul piyesleri: Numaralar, İst., 1928; Yangın, (manzum) İst., 1931; Bir Demetle Beş Çiçek, İst.: Sühulet Kütüphanesi, 1933; Yangın, (piyesler) İst.: Sühulet Kütüphanesi, 1933; Canavar, İst.: Tefeyyüz Kitaphanesi, 1944.

Roman: Yıldız Yağmuru, İst.: Kanaat Kitabevi, 1936. İnceleme: Tevfik Fikret: Hayatı ve Eserleri, İst.: Cumhuriyet Kitaphanesi, 1937.