Edebiyat Sözlüğü

Fars Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Fars

edebiyat-sozlugu/kitaplarrrrr” 149″ 72″

İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sınırları dışına çıkarak oluşturulan, düşündürmekten çok güldürmeyi amaçlayan oyunlar için kullanılır.