Faktör fiyatları eşitliği Nedir? Faktör fiyatları eşitliği Anlamı ve Hakkında Bilgi

Faktör fiyatları eşitliği nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Internanional factor price equalization by foreign trade) Faktör Donatımı Teorisine dayalı bir teoremdir. Uluslararası fiziki faktör hareketi olmadan sırf mal ticareti yoluyla ticaret yapan ülkeler arasında nisbi faktör fiyatları eşitliğinin sağlanacağını savunur. Teorinin geliştirilmesinde Paul Samuelson’un önemli katkısı vardır. Faktör Donatımı Teorisine göre, bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse üretimi o faktörü yoğun olarak gerektiren mallarda uzmanlaşır. Türkiye’nin emek – yoğun tekstil, ABD’nin de sermaye – yoğun yatırım malları 1 ihraç etmesi gibi. Her ülkede ihraç malının üretimi arttıkça, ülkenin bol olarak sahip bulunduğu faktöre olan talebi artar, kıt faktöre talebi azalır. Bunun sonucu olarak da bol faktörün fiyatı nisbi olarak artar ya da kıt faktörün talebi azalır. Türkiye açısından bakılırsa örneğin, Teoriye göre serbest dış ticaret Türkiye’de faiz oranına göre ücretleri yükseltir. Diğer taraftan ithalatçı ülkede (ABD’de) bunun tersi olur. Bu ülkede ücretlere göre faiz oranı yükselir. Dolayısıyla dış ticaret sonucunda, ortaya çıkan bu iki ters eğilim dolayısıyla dış ticaretten önceki farklılıklar ortadan kalkar ve iki ülkedeki faktör fiyatları aynı düzeye doğru yönelir. Eğer dış ticaret üzerinde hiç bir engelleme bulunmamış olsaydı sonuçta nisbi fiyatlar tam olarak birbirine eşitlenmiş olurdu.