Faktör donatımı teorisi Nedir? Faktör donatımı teorisi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Faktör donatımı teorisi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Factor Endowment Theory) Faktör Oranları Teorisi veya Heckscher Ohlin Teorisi diye de bilinir. Dış ticaretin nedenini açıklamak üzere ortaya atılan bir teoridir. Ricardo’ nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini geliştirmekte ve ona yeni bir yorum getirmektedir. 1919 yılında yayınlanan bir makalede Isveç’li İktisatçı Eli Heckscher tarafından ortaya atılmış, öğrencisi Bertil Ohlin tarafından geliştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paul Samuelson da Teoriye yeni katkılar yapmıştır. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre, bir ülke hangi malları nisbeten ucuza üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya ürettiklerini yurt dışından ithal etmelidir. Buna uygun hareket ederse kıt üretim kaynaklarını en etkin şekilde değerlendirmiş olur. Faktör Donatımı Teorisi’nde ise ülkeler arasında üretim maliyetlerinin neden farklı olduğu sorusu sorulmakta ve cevap olarak da ülkeler arasındaki Faktör Donatımlarının farklılığı gösterilmektedir. Diğer bir deyişle, dünya ülkelerinden bazıları emek zengin, bazıları da sermaye zengin ülkelerdir. Üretilen malların da bazıları Emek – Yoğun Mal, bazıları da Sermaye – Yoğun maldır. Malların bu özelliğini teknoloji belirler. Bu durumda Faktör Donatımı Teorisine göre, emek zengin ülkeler emek-yoğun, sermaye zengin ülkeler de sermaye – yoğun malları daha ucuza üretirler. Türkiye’nin tekstil, ABD’nin uçak üretmesi gibi. Bu durumda her ülke söz konusu ucuza ürettiği malları ihraç ederek, uluslararası iş bölümünden kazanç sağlayacaktır. Bu teori, basitliği, açıklığı ve mantıki tutarlığı dolayısıyla Uluslararası Ticaret Teorisi analizlerinde önemli bir yer tutmuştur. Bununla birlikte, teoriyi test etmek için yapılan uygulamalı çalışmalar ters sonuçlar vermiştir (-^- Leontief Paradoksu).