Faks Nedir? Faks Anlamı ve Hakkında Bilgi

Bir belgegeçer Faks nedir? Latince “aynısını yapmak, tıpkıbasım” manasına gelen bir kelimeden gelmektedir. Gönderici ve alıcı iki cihazdan meydana gelen fax sistemi kağıt üzerindeki herhangi bir yazı veya şekil görüntüsünün bir yerden başka bir yere aktarılmasına yarar. Gönderici cihazda elektrik sinyallerine çevrilen görüntü telefon veya radyo hattıyla alıcı cihaza iletilir. Elektrik sinyalleri alıcıda tekrar görüntüye çevrilerek kağıt üzerine aktarılır 1842’de Alexander Bain tarafından ilk bulunduğunda bugünkü teknolojiye göre çok kaba olan fax cihazı zamanla süratle geliştirilmiştir. En çok kullanılan faks sistemi telefon hatlarına bağlı olan sistemlerdir. Telefon hattının bağlı olduğu her yere bağlanabilir. Gönderici cihazdaki bir silindirden geçirilen kağıt üzerindeki görüntü bir fotoelektrik dedektör tarafından taranıp elektrik sinyallerine çevrilir. Kağıt üzerine çarpan ışığın siyah ve beyaz bölgelerden yansıma şiddetine dayanarak elde edilen bu sinyaller yükseltilip modüle edilerek telefon veya radyo hatlarıyla gönderilebilecek ses dalga sinyallerine çevrilir. Alıcıya gelen sinyallerin demodüle edilerek kağıt üzerine aktarılması çeşitli metodlarla gerçekleştirilir. Fotoğraf gibi hassas görüntülerin kağıda geçirilmesinde optik fotoğraf film metodu kullanılır (Gazetecilikte bu metod kullanılır). Diğer sistemlerde termal, elektrolitik, elektrostatik ve printer teknikleri kullanılır. Termal sistemde, üzerinde karbon ve çin kili tabakası bulunan özel bir kağıt kullanılır. Gönderici faks cihazında maksimuma çevrilerek özel kağıttaki kil tabakasının cihazında minimum olarak üretilen siyah bölge sinyalleri alıcı faks cihazında maksimuma çevrilerek özel kağıttaki kil tabakasının yakılması ve siyah karbon tabakasının ortaya çıkarılması sağlanır. Beyaz bölgeler için sinyal şiddetleri bunun tersi olur. Elektrostatik metodda, gönderilen dokümandaki siyah bölgelerin alıcıdaki kağıtta elektrostatik olarak yüklü duruma getirilmesi sağlanır. Yüklü hale gelen bu bölgeler siyah kuru bir tozu üzerine çekerek görüntüyü meydana getirir. Diğer bir teknik olan elektrolitik metodda, görüntünün kağıda geçirilmesi elektroliz yoluyla sağlanır. Önceleri sadece gazetecilik sahasında kullanılan faksla gönderme sistemi gittikçe değişik sahalara yayılmaktadır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “faks” ne demek?1. Yazı, çizi ve resimleri telefon bağlantısıyla anında tıpkıbasım olarak gönderip alabilen elektronik aygıt.

2. Bu aygıtla gönderilmiş yazı, ileti. Faks

kelimenin ingilizcesi: n. fax