Fakirliğin kısır döngüsü Nedir? Fakirliğin kısır döngüsü Anlamı ve Hakkında Bilgi

Fakirliğin kısır döngüsü nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Vicious circle of poverty) Ragnar Nurkse tarafından İktisadi Kalkınma Teorisine kazandırılan bir kavram. Bu fikir bazan “Yoksulluğun temeli yoksulluktur.” şeklinde de ifade edilmektedir Kısaca şöyle açıklanabilir : Az gelişmiş ülkelerde milli gelir düşüktür. Milli gelir düşük olduğu için de tasarruflar düşük olmaktadır. Tasarrufların düşük olması dolayısıyla yatırımlar artırılamamakta, o nedenle de ekonomik verimlilik geri kalmaktadır. Ekonomik verimlilik düşük olunca da milli gelir artmakta ve böylece daire tamamlanmış olmaktadır. Bu kısır döngü dolayısıyla Nurkse’ye göre az gelişmiş ülkeler kendi kendilerini tekrarlar dururlar. Kalkınmanın sağlanabilmesi için bu kısır döngünün bir yerden kırılması gerekir. Bu ise iç tasarruf yetersizliğinin dış kaynaklarla (Bkz. Dış Yardımlar) desteklenmesi şeklinde olur. Böylece tasarruflar artırılınca, yatırımlar artar, ekonomik verimlilik yükselir ve milli gelir büyür. Sonuçta ekonomi sürekli gelişen, dinamik bir bünyeye kavuşur.