Faizin zaman tercihi teorisi Nedir? Faizin zaman tercihi teorisi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Faizin zaman tercihi teorisi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Time Preference Theory of Interest) Faiz oranım psikolojik faktörlerle açıklamaya çalışan teori. Bireyler psikolojik nedenlerle daima bugünkü tüketimi yarınki tüketime tercih etme eğilimindedirler. Bunun bir nedeni, belki de insanın ne kadar yaşayacağını, dolayısıyla yarma ertelenen tüketimden yararlanıp yararlanamayacağını bilememesidir. İkincisi de bireyde yarınki faydayı küçümseme eğilimi bulunmasıdır. Bu bakımlardan bugünkü tüketimini yarına ertelemeye ikna edebilmek için ona, faiz oram şeklinde bir gelir sağlanması gerekir (Bkz. Faizin Tüketimden Vazgeçme Teorisi, Faizin Verimlilik Teorileri, Likidite Tercihi Teorisi).