Faizin tüketimden vazgeçme teorisi Nedir? Faizin tüketimden vazgeçme teorisi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Faizin tüketimden vazgeçme teorisi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Abstinence Theory of Interest) Klasik İktisatçılardan Nassau William Senior (1790 -1864) tarafından ortaya atılan faiz teorisi. Faizin İmsak Teorisi diye de bilinir. O’na göre, fertlerin bugünkü gelirlerinin bir kısmını tüketmeyip geleceğe ertelemeleri, diğer bir deyişle tasarruf etmeleri, kendileri için bir fedakarlık sayılır. Bütün sermaye birikiminin temelinde böyle bir fedakarlık vardır. Faiz bu fedakarlığın karşılığıdır. Fertleri bugünkü tüketimin vereceği tatminden vaz geçi- • rebilmek için onlara faiz şeklinde ek bir ödeme yapmak gerekir (Bkz. Klasik Faiz Teorisi, Likidite Tercihi Teorisi, Faizin Verimlilik Teorisi, Faizin Zaman Tercihi Teorisi).