Faiz Nedir? Faiz Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “faiz” ne demek?1. Anamalcı ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli.

2. İşletilmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kar, ürem, işlenti, nema Cümle içinde kullanımı … taksitler eşit olarak ödenir, peşin ödenmeyen kısım Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır. – Anayasa Faiz

kelimenin ingilizcesi: [Faiz Ahmed Faiz] n. interest

Köken: Arapça Benzer bağlantılar faiz fiyatı Faiz ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Interest) Kelime olarak Arapça’dan dilimize geçme. Üretim faktörlerinden birisi olan sermayeye ödenen bedel, fiyat. Mali fonları belli bir süre kullanmanın karşılığı yapılan ödemedir. Fertler, işletmeler ve hükümetler tüketimde veya üretimde kullanmak için mali fonları ödünç alırlar ve bunun karşılığında da bir faiz öderler. İşletmeler cari üretimde kullanmak veya makine ve donatım satın almak için başkalarından ödünç fonlar alırlar. Kişiler ve hükümetler de genellikle cari gelirlerinin üzerinde harcama yapabilmek için yabancı fonlara ihtiyaç duyarlar. Klasik Faiz Teorisine göre, faiz ödünç verilebilir fonları belli bir süre kullanmanın fiyatıdır. Bu görüşe mensup İktisatçılar, faizin ödünç verilebilir fonları arz ve talebinin kesiştiği noktada belirleneceğini ifade etmişlerdir. Keynes’e göre ise faiz likiditeden vaz geçmenin bedelidir (Bkz. Likidite Tercihi Teorisi) Bazı dinlerin öğütlerine ve özellikle Orta Çağda yaygın olan düşünceye göre, paranın kendisi verimsiz olduğu ya da bir mal ve hizmet artışı doğurmadığı için faiz ödenmesi caiz değildir.