Faiz eşitleme vergisi Nedir? Faiz eşitleme vergisi Anlamı ve Hakkında Bilgi

63

Faiz eşitleme vergisi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Interest Equalization Tax) 1963 de ABD’de Kennedy Yönetimi tarafından Amerikan halkının satın aldığı yabancı tahviller üzerine konulan bir vergi. O dönemde uluslararası mali alanda Bretton Woods Sistemi uygulanıyordu. Dolayısıyla dolar anahtar para statüsündeydi. O bakımdan ABD’nin dış ödemeler bilançosunda ortaya çıkan açıklar, büyük döviz spekülasyonlarına ve mali istikraksızlıklara yol açıyordu. Faiz Eşitleme Vergisi konulmasındaki amaç, özellikle Avrupa şirketlerinin New York Sermaye Piyasasından borçlanmalarını caydırmak ve dolayısıyla ABD’nin dış açıklarının büyümesini önleyerek doların değerini sağlamlaştırmaktı.