Edebiyat

Fahir İz Kimdir Hayatı Eserleri

Fahir İz. Edebiyat tarihçisi, yazar (İstanbul 1911 – 5 Temmuz 2004 İstanbul).

İtalyan Lisesi, Saint-Michel Fransız Koleji’ni ardından Galatasaray Lisesi’nde okudu (1934), Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi (1938). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Eski Türk Edebiyatı kürsüsünde Fuad Köprülü ile Reşid Rahmeti Arat asistanlığını yaptı. ‘Hâmid’in Dili ve Üslûbu’ teziyle doçent oldu. 1943-1951 arasında Londra ve Oxford üniversitelerinde Türk edebiyatı doçenti olarak görev aldı. Oxford Üniversitesi’nde bulunduğu sırada Dorothy Rowley ile evlendi. 1954’te profesör olarak Türkiye’ye döndü. 1959’da İstanbul Robert Koleji’nde Milli Eğitim Komisyonu başkanı olarak atandı. Encyclopedia Britannica’nın Türk edebiyatıyle ilgili bölümlerini kaleme aldı, Türkolog Many ile birlikte İngilizce – Türkçe sözlük hazırladı. 1960’larda, Columbia Üniversitesi, McGill Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi ders verdi. 1970’te İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılarak ABD’ye gitti ve Chicago Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. Chicago Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kurdu ve 1976 yılında emekli oluncaya kadar burada çalıştı. 1977’de Türkiye’ye döndü ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başladı. 1986’da 48 yıllık eğitim ve öğretim hayatını kapattı. 5 Temmuz 2004’te İstanbul’da vefat etti.

Fahir İz, değişik ünivesitelerdeki bilimsel çalışmalarının yanısıra çeşitli ansiklopedilerin Türk edebiyatı maddelerini yazmıştır. Konferansları ve bilimsel toplantılarındaki bildirileriyle dünya çapında ilgi görmüştür. Eski Türk edebiyatı yazma eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesini yapmış, eleştirel basımlarını hazırlamıştır.

  • A Turkish English Dictionary- English Turkish Dictionary, (1947, H.C.Hony ile) (“Türkçe –  İngilizce sözlük İngilizce – Türkçe sözlük “),
  • The Concise Oxford Turkish Dictionary, (1959, A.D. Holerson ile),
  • Saltukname ile Pabuççu Ahmed’in Garip Maceraları (1961),
  • Eski Türk Edebiyatında Nesir, (1964),
  • Eski Türk Edebiyatında Nâzım, Cilt: 1 (1966-1967)
  • Eski Türk Edebiyatında Nâzım, Cilt: 2 (1966-1967)
  • İngilizce – Türkçe Sözlük, (1974),
  • Saltukname, The Legend of Sarı Saltuk Collected from Oral Tradition by Ebu’l-Hayr Rumi, 6 cilt, 1974-1977, (Saltukname, Ebu’l-Hayr Rumi’nin Sözlü Rivayetlerden Topladığı Sarı Saltuk Menakıbı)

İlgili Makaleler