Fabrika teslimi fiyat Nedir? Fabrika teslimi fiyat Anlamı ve Hakkında Bilgi

Fabrika teslimi fiyat nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Ex works, ex-factory, ex-mill, ex-warehouse) Uluslararası ticarette kullalanılan bir satış şekli. Fabrika çıkışı teslim kaydıyla yapılan satışlarda, sözleşmede belirlenen fiyatlar sadece malın maliyetini kapsar. Satıcı sattığı malları, fabrikanın deposu veya ambarında ya da bir başka yerde alıcının emrine sunmakla yükümlüdür. Bundan sonra mallarla ilgili tüm işlemler ve masraflar ithalatçı veya onun temsilcisi tarafından üstlenilir. Oysa dış ticarette kullanılan diğer bazı satış şekillerinde malların limana kadar taşınıp geminin güvertesine yüklenmesine kadar olan masraflar satıcıya aittir (Bkz. Fob Satış) Diğer bazı şekillerde ise malların ithalatçının limanına ulaşmasına kadar yapılan tüm masraflar fiyata dahildir, diğer bir deyişle satıcı tarafından karşılanır (Bkz. CİF Fiyat, CF Fiyat).