Ezrâkiler Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

28

Hariciye mezhebinin kollarından olup, kurucusu Ebû Râşid Nâfi’ dir.