Eytişimsel özdekçilik Nedir? Eytişimsel özdekçilik Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “eytişimsel özdekçilik” ne demek?1. Marks ve engels’in birlikte geliştirdikleri, evreni devinim içindeki özdekten oluşmuş bir bütün olarak göz önüne alan evren üzerine genel kuram, diyalektik materyalizm Eytişimsel özdekçilik

kelimenin ingilizcesi: dialectical materialism diyalektik materyalizm