Evrengzib Alemgir Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

19

EVRENGZÎB (1618-1707) Hint-Türk hükümdarı. İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştırmış, öte yandan çöküşün de temellerini atmıştır.

I.    Alemgîr olarak da anılan Muhiddin Muhammed Evrengzîb, 3 Kasım 1618’de Dohad’da doğdu, 3 Mart 1707’de Ahmednagar’da öldü. Doğduğu tarihte babası Şah Cihan henüz Bâbürlü tahtına oturmamış,, büyükbabası Cihangir’in hükümdarlığı sürüyordu. Annesi Ercümend Bânû, İran’dan Hindistan’a göçmüş olan Asaf Han’ın kızı olup Şah Cihan’la evlendikten sonra Begüm Mümtaz Mahâl sanını almıştı. Şah Cihan, bu üçüncü oğluna Muhammed Evrengzîb (tahtı süsleyen) adını verdi. Çok iyi yetişmesi için özen gösterdi. Geleneksel bilimlerin yanı sıra annesinden Urduca, babasından ve çevresinden Çağatay Türkçesi, özel hocalardan da Sanskritçe, Arapça ve Farsça dersleri aidi. Çocukluğunda kendisini yetiştiren Müslüman din bilginlerinin etkisinde kaldı.