Evlat Sevgisi ve Hz. Süleyman’ın Kararı (Felsefik Anekdot)

0
35

Evlat Sevgisi ve Hz. Süleyman’ın Kararı

Ruyalar/anne-eli” 159″ 104″

Sahabeden Ebu Hureyre anlatıyor:

“Resûlullah (a.s.) buyurdular ki:
“İki kadın vardı. Bunların beraberlerinde iki de çocukları vardı.
Bir kurt gelerek bu çocuklardan birini kapıp kaçırdı. Kadın, arkadaşına:

Ruyalar/hzsuleyman-dava” 219″ 230″ “Kurt senin çocuğunu kaçırdı!” dedi. Diğeri ise:

“Hayır, senin çocuğunu alıp gitti!” dedi.

Bunlar (ihtilafa düştüler) Hz. Davud’a (a.s.) dava açtılar.
Hz. Davud, büyük kadın lehine hükmetti. Küçük, hükme razı olmayınca, davayı Hz. Süleyman’a götürdüler.
Hz. Süleyman (a.s.):

“Bir bıçak getirin, çocuğu ikiye böleyim, size birer parça vereyim!” diye hükmetti. Küçük kadın:

“Böyle yapma! Allah’ın rahmetine mazhar ol! Çocuk onundur!” dedi. Hz. Süleyman bu cevap üzerine çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti.”

Kaynak:
Buhari, Feraiz 30, Enbiya 40 (muallak olarak): Müslim, Akdiye 20, (1720); Nesai, Kudat 14, (8, 235).