Ev halkı Nedir? Ev halkı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “ev halkı” ne demek?1. Bir evde yaşayanların tümü Cümle içinde kullanımı Karısını kadınlığın baş tacı eder, bütün ev halkını methe başlardı. – R. H. Karay Ev halkı

kelimenin ingilizcesi: n. household, family, folks, house, menage Ev halkı ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Household) Aynı evde oturan ve ortak yaşantıyı paylaşan insanlar, ya da tek bir insan. Ekonomik açıdan ev halkı hem bir tütekici birimi, hem de emek ve tasarruf gibi üretim faktörlerinin sahiplerini ifade eder. Örneğin ev halkı işletmelere emek arzeder ve gelir sağlar, sonra da bu gelirleri firmanın ürettiği malların satın alımmda kullanır. Pazarlama araştırmalarında pazar potansiyelinin belirlenmesi bakımından ev halkının incelenmesi önemli bir yer tutar.