Euripides Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

93

EURİPİDES (M.Ö. 480-406). Klasik tragedyanın üç büyük yazarından biri (ötekiler Aiskhylos ve Sofokles).

Eldeki kaynaklara bakılırsa yapıtlarının sayısı doksanın üstündedir, ancak günümüze değin bunlardan yalnızca on sekizi ulaşmıştır. Aristoteles’e göre şairlerin en trajiği olan Euripides’te ölüm ve şiddet tragedyanın temel öğeleridir. İnsanın güniük yaşamına yönelik temalara ve onu yönlendiren büyük güçlerin (aşk, ölüm, savaş) yarattığı çatışmaya ilk kez Euripides’te rastlanır. Bu nedenle onun tragedyalârı yalnız antik çağın en modem yapıtları değil, edebiyatın da kökeni sayılabilir. Euripides’in birçok yapıtı Türkçe’ye çevrilip basılmış (Aikestis, Bakkhalar, Elektro, Hekabe, Kelene, Hlppolytos, Iphlgsnia Tauris’te, îphigenia Aulis’te, Medeia), bazıları sahnelerimizde oynanmıştır.