Edebi Şahsiyetler

Eugene Scribe Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SCRIBE, Eugene (1791-1861) Fransız oyun yazarı. İyi kurulmuş oyun türünün en büyük ustası sayılır.

Eugene Antoine Scribe 24 Aralık 1791’de Paris’te doğdu, 20 Şubat 1861’de aynı kentte öldü. Bir çuha tüccarının oğluydu. Hukuk öğrenimi gördü. Ama kısa sürede hukukçuluktan vazgeçerek oyun yazmaya yöneldi. İlk oyunu 1810’da Paris’te sergilendi. İlgi görmemesine karşın, Scribe oyun yazmayı sürdürdü. Birkaç yıl sonra Encore une nuit de la garde nationale (“Ulusal Muhafız Alayının Bir Gecesi Daha”) ile ün kazandı. 1836’da Fransız Akademisi’ne seçildi.

Scribe, iyi kurulmuş oyun (piece bien faite) türünün yaratıcısı sayılır. Sayısı 300’ü aşan vodvil, komedi, tarihsel oyun, trajedi ve opera için librettolarında, tiyatro tekniğini çok iyi kullandığı görülür. Genellikle burjuvazinin değerlerini ele alır, Romantizm’e karşı bir tutumla, çıkar ilişkilerini irdeler. Ancak, bu oyunlar konularıyla değil, ustaca kurulmuş yapılarıyla önem kazanmışlardır. Karmaşık bir olay örgüsü, etkileyici ve
hazırcevap konuşmalar, şaşırtmacalar, Scribe’m oyunlarının başlıca özelliğidir.

• YAPITLAR (başlıca): Encore une nuit de la garde nationale, 1815, (“Ulusal Muhafız Alayının Bir Gecesi Daha”); Le mariage de raison, 1826, (“Mantık Evliliği”); Robert le Diable, libretto, 1831, (“Şeytan Robert”); Les Huguenots, 1836, (“Huguenot’lar”) Le verre d’eau, 1842, (Bir Bardak Su, 1946).

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi