Eugene Fromentin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FROMENTIN, Eugene (1820-1876)

Fransız ressam, sanat tarihçisi ve yazar. Kuzey Afrika’yı egzotik bir biçimde betimleyen resimleriyle tanınmıştır.

24    Ekim 1820’de Fransa’da La Rochelle’de doğdu, 27 Ağustos 1876’da Saint Maurice’de öldü. Hukuk öğrenimi yaptıktan sonra 1839-1843 arasında Paris’te resim öğrenimi gördü. Mısır’a ve birçok kez de Cezayir’e yolculuklar yaptı. 1847’den başlayarak resimlerini sergiledi. 1874’te Concourt Akademisi’ne seçildi.

Frortıentin, Marilhat ve Decamps gibi ressamlarla birlikte doğu manzaralarını ve egzotik temaları işleyen bir resim akımına bağlıdır. Manzaraları ve insanlarıyla Kuzey Afrika, özellikle de Cezayir, yapıtlarının esin kaynağıdır. Cezayir’de Hasat, Ceylan Avı ve Magrip’te Gömme Töreni gibi ilk dönem resimlerinde kaba bir üslup görülür. Zenci Cambazlar ve Vahanın Bittiği Yer gibi daha sonraki ürünlerinde gri tonlar egemendir. Bunlarda Corot’nun etkisi de izlenir. Fromentin 1860’tan sonra ise Delacroix’nm etkisine girmiştir. Arap Şahin Avcısı, Balıkçıl Avı gibi bu dönem yapıtlarında aydınlık ve parlak renkler öne geçmiştir. Fromentin’in Doğu’yu konu alan resimleri doğrudan izlenimlere dayanır. Kuzey Afrika manzaralarını ve o bölge insanlarının giyim kuşamlarını büyük bir ayrıntıyla çizmiştir. Resmindeki egzotik hava Edmond Duranty (1833-1880) gibi doğalcı (natüralist) ressamların eleştirilerine hedef olmasına yol açmıştır.

Fromentin’in en önemli yapıtı Hollanda ve Belçika resmi üstüne uzun incelemelerden sonra yazdığı Les Maitres d’autrefois (“Eski Zaman Ustaları”) adlı kitabıdır. Bu kitabında Rubens, Van Dyck, Rembrandt ve van Ruisdael’i inceler. Hollanda manzara resminin Claude Lorrain ve Theodore Rousseau gibi Fransız ressamları üzerindeki etkisini ele alır. Resim değerlendirmelerinde öznelliği öne çıkarır ve çağdaşı ressamlar arasında Delacroix, Corot ve Theodore Rousseau’yu beğenir.

Fromentin, resim ve sanat tarihinin yanı sıra edebiyat alanında da başarılı ürünler vermiştir. Ayrılıkla sonuçlanan bir aşkı konu alan Dominique, psikolojik roman türünün iyi bir örneğidir. Un ete dans le Sakara (“Sahra’da Bir Yaz”), Une annee dans le Sahel (“Sahel’de Bir Yıl”) adlı gezi kitaplarında ise Sahra dünyasını renkli bir anlatımla yansıtır.

•    YAPITLAR (başlıca): Resim: Cezayir’de Şahin Avı, 1863; Cezayir’de Hasat; Ceylan Avı; Magrip’te Gömme Töreni; Zenci Cambazlar; Vahanın Bittiği Yer; Arap Şahin Avcısı; Balıkçıl Avı; Rahip; Arap Süvarilerin Molası. Sanat Tarihi: Les Maitres d’autrefois, 1876, (“Eski Zaman Ustaları”). Roman: Dominique, 1862. Gezi Yazısı: Un ete dans le Sahara, 1857, (“Sahra’da Bir Yaz”); Une annee dans le Sahel, 1858, (“Sahel’de Bir Yıl”); Voyage en Egypte, (ö.s.), 1935, (“Mısır Yolculuğu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi