Etnosentrik yönetim Nedir? Etnosentrik yönetim Anlamı ve Hakkında Bilgi

Etnosentrik yönetim nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Etnocentric management) Çok – Uluslu Şirketlerde bir yönetim modeli. Ana ülkeye dönük bir modeldir. Yabancı ülkedeki şube ana ülke uyruğundaki personel tarafından yönetilir. Yabancı ülkedeki tüm sorumlu yönetim kadroları ağırlıklı olarak ana şirket personeli tarafından doldurulur. Yerel ülke uyruğundaki kişilere önemli sorumluluk taşıyan görevler verilmez. (Bkz. Polisentrik Yönetim, Geosentrik Yönetim).