Etl Nedir? Etl Anlamı ve Hakkında Bilgi

Etl nedir? Extract (seçme), transform (dönüştürme) ve Load (yükleme) kelimelerinden oluşan ETL, dış kaynaklardan veri seçilmesini, bunların iş ihtiyaçlarına göre yararlı bilgi haline dönüştürülmek üzere veri ambarına yüklenmesini içeren veri işleme teknolojisidir ETL’e neden ihtiyaç duyarız? Günümüzde kaynak adını verdiğimiz datalarımız çeşitli ortamlarda(Oracle,SQL Server,IBM DB2,Excel,PDF,Flat File vs.) bulunur. Böyle farklı ortamlardaki datanın tek bir çatı altında toplanıp değerlendirilmesi bizler için her zaman çok büyük sorun olmuştur. ETL, farklı ortamlardaki datalarımızı bir araya getirerek bu sorunun çözümünde önemli bir rol oynar. Extract : Verinin bir veri kaynağından (Data Source) çekilmesi anlamına gelmektedir. Integration Service bu işlem için kendi içerisinde çok sayıda Driver barındırmaktadır. Veri hangi formatta tutulur ise tutulsun , veriyi SSIS vasıtası ile çekebilirsiniz. Transform : Veriyi kaynaktan hedefe taşırken genellikle formatının değiştirilmesi ve türlerin yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Transform bu işleme verilen isimdir. Bu işlem sırasında veriyi orjinal halinde transfer edebileceğiniz gibi, tekrarlı yada istenmeyen verileri ayıklayarak da transfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Load : Bir veri grubunun hedef sisteme yerleştirilmesi işlemidir.