Etibank Nedir? Etibank Anlamı ve Hakkında Bilgi

Etibank nedir? (Ticari terimler kategorisi) Türkiye’de madencilik, enerji ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren bir iktisadi devlet teşekkülü. 2 Haziran 1935 tarih ve 2805 sayılı yasa ile kurulmuştur. Ergani ve Murgul Bakır, Şark Kromları, Küre Bakırlı Pirit, Keçiborlu Kükürt, Keban Simli Kurşun, Halıköy Civa, Bandırma Boraks ve Asit Borik fabrikaları Etibank’a bağlı madencilik işletmelerinden bazılarıdır. Mali ve sınai alanda birçok iştirakleri vardır. Enerji alanında elektrik üretim, dağıtım ve nakil işleri ile uğraşır, santraller ve enerji nakil hatları, trafo merkezleri kurar. Köyleri elektriklendirme faaliyetleri sonucunda birçok köy elektriğe kavuşmuştur. Kuruluş kanununda yalnız kendi faaliyetleri için bankacılık yapabileceği belirtiliyordu. Bu madde 1955 yılında kaldırılmıştır. 1956 da İstanbul’da Pangaltı ve İskenderun bankacılık şubeleri kuruldu. O tarihlerden sonra Etibank banka şubeleri bütün ülkeye yayılmıştır.