Ethem Nejat Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

54

I.    Dünya Savaşı sırasında Eskişehir maarif müdürlüğü görevinde bulunan Ethem Nejat, savaşta gönüllü olarak askerlik yaptı. Eylül 1918’de Maarif Nezareti tarafından incelemeler yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Berlin’de, Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası’m kuran ve Kurtuluş dergisini çıkaran Türk aydınlarıyla tanışarak sosyalizm düşüncesini benimsedi. Spartakistler’in önderliğindeki işçi eylemlerine katıldı. 1919’da İstanbul’a dönen Ethem Nejat, aynı yıl kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi’ne girdi. 1919 seçimlerinde partinin İstanbul adayı oldu.

Ethem Nejat bir süre sonra Türkiye Komünist Fırkası’na girdi. Komintern’in Eylül 1920’de Baku’da düzenlediği Şark Milletleri Kurultayı’na katıldı. Aynı tarihte Baku’da toplanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) I. Kongresi’ne delege seçildi. Hilmi oğlu Hakkı ile birlikte kongreye sunduğu, Türkiye’deki tüm sosyalist grupların tek bir partide birleşmesi önerisi kabul edildi. Ethem Nejat aynı kongrede, TKP Merkez Komitesi üyesi ve parti genel sekreteri seçildi. Anadolu’da sürmekte olan Kurtuluş Savaşı’m desteklemek ve TKP’nin Türkiye örgütlenmesini gerçekleştirmek için görüşmeler yapmak üzere TKP genel başkanı Mustafa Suphi ve diğer arkadaşlarıyla birlikte, kısa bir süre sonra Kars’a gitti. Ankara’ya geçmesi engellenince, arkadaşlarıyla birlikte Trabzon’a geçti. Bakû’ya dönmek üzere bindiği motorda,
aralarında Mustafa Suphi’nin de bulunduğu 14 arkadaşıyla birlikte öldürüldü.

• YAPITLAR (başlıca): Tekamül ve Kanunları, 1913; Terbiye-i iptidaiye Islahatı, 1915; Türklük Nedir ve Terbiye Yolları, (ty).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi