Esrar Nedir? Esrar Anlamı ve Hakkında Bilgi

Esrar nedir? Kendir veya Hint keneviri yahut esrar otu (Cannabis sativa-Canabis indica) bitkisinin toprak üstü kısımlarından elde edilen reçineli bir madde. Bitkinin çiçekli dal uçları çiçek açtığı zaman toplanır ve gölgede kurutulur. Reçine çiçeklerin altındaki yaprakçıklarda, yapraklarda ve çiçeklerde bulunan salgı tüylerindedir. Reçine miktarı % 15-20’dir. Gölgede 1,5 ay kuruyan bitki elle ufalandıktan sonra (sarı toz-kaynar) elenir ve avuç sıcaklığında hamur halinde yoğurularak çubuk veya levha haline getirilir. Rengi kahverengi olan bu maddeye Esrar (Haşiş) veya (Ganjah) denir. Tütünle karıştırılana Marihuana denir. Hint keneviri her iklimde yetişir. Dere kenarları, ıssız yerler ve buğday tarlalarının ortaları en müsait yetiştiği yerlerdir. Bazıları evlerinin bahçelerine ekerler. Sıcak ve rutubetli yerlerde bolca yetişir Esrar tozu elenirken üç kaliteye ayrılır. Birinci kalite esrar tozu, ikinci kaliteye kara ve en sona kalana paspal denir. Esrar selefon kağıtlara konarak muhafaza edilir. Esrar Hindistan’da çiğnenerek yenir. Bazı yerlerde bal, reçel veya lokum içine konularak yenir. Tütüne karıştırılarak çift kağıda sarılıp sigara halinde (dolma) içilir. Tümbeki ile nargilede kullanılır veya pipoya benzeyen (kabak) denilen bir aletle içilir veya yakılarak dumanı çekilir. Esrar, alışılması kolay ve terki çok zor olan bir uyuşturucudur. Esrar, uyuşturucuların birasıdır. Nasıl ki alkolizmin ilk basamağı bira ise; esrar da uyuşturucuların ilk basamağıdır. Esrar kullananlar kısa bir müddet sonra bununla tatmin olmazlar, eroin, morfin ve LSD gibi daha şiddetli uyuşturuculara uzanırlar. Esrar eroinmanların ilk atlama taşıdır. Beyaz zehir dünyasına açılan ilk kapıdır. İlk kullananlarda dolaşım bozukluğu, baş dönmesi, göz bebeklerinde büyüme, ışığa karşı duyarsızlık, kalp atışlarında artma, rüya görme ve uyuşukluk normal belirtilerdir. Uzaklık ölçüsü yoktur. Hız ölçüsü değişir. Hızlı yürüyen yavaş yürüdüğünü, yavaş yürüyen uçtuğunu zanneder. Titreme, kulak çınlaması, el ve ayakların soğuması, bulantı, kusma, düzensiz uyku zehirlenmenin ilk belirtileridir. Esrar, merkezi sinir sistemine tesir eder. Düşünme kabiliyeti kaybolur. Beyin kontrolünü kaybeder. Her türlü suç işlemeye hazırdır. Anarşi ve terörde bu gibi kimseler tercihan kullanılır. İlk kullanmada aşırı duyarlı, saldırganlık, telaş, aşırı üzüntü ve heyecan hasıl olur. Üstüne gidilirse patlama ve infial olur. Geçici cinnet hali görülür. Devamlı kullanmada başta beyin olmak üzere bütün organlar ve canlı dokular vaktinden önce yıpranır. Erken bunama ve çıldırma esrarın nihai neticesidir. Esrarkeş kendini beğenir. Suçlarını ve gizli sırlarını ifşa eder. Ruhi çöküntü, uyuşukluk, miskinlik, melankoli beklenen tezahürlerdir. Şizofreni gibi akıl hastalığı, zihin karışıklığı, şuur kaybı, uyuşukluk ve deliliğe yol açan esrar asla küçümsenmeyecek tehlikeli bir uyuşturucudur. ABD’de 1970’te gençlerin % 17’si uyuşturucu kullanıyordu. Bugün bu miktar 2 mislini aşmıştır. Avrupa’da gençler arasında uyuşturucu alışkanlığı ise ABD’yi geçmiştir. Türkiye’de esrar imali, satış ve kullanılması yasaktır. Türk Ceza Kanunu’nun 404. maddesindeki cezai müeyyideler uygulanır. Amerikan ilim adamı ve idarecilerine göre; devleti dışardakiler değil, gerekli tedbirler alınmazsa içerdeki beyaz zehir yıkacaktır. Avrupa’da yapılan istatistiklere göre okul çağındaki yedi çocuktan biri korkunç bir hastalık olan uyuşturucuya mübteladır. Bu alışkanlık, Rus ordusu ve gençlerinde de sür’atle yayılmaktadır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “esrar” ne demek?1. Hintkenevirinden çıkarılan ve kullanılacak miktara göre uyarıcı, sarhoş edici bir madde.

2. Giz(ler), sır(lar). Cümle içinde kullanımı Yüzüme, tekrar o eski, esrar dolu gözlerle bakıyor. – Y. Z. Ortaç Esrar

kelimenin ingilizcesi: n. mystery, enigma, secrets, hashish, hash, grass, marihuana, marijuana, joint, weed, junk, cabala, cabbala, dope, hasheesh, hay, hemp, maryjane, pot, shit [sl.], tea

Köken: Arapça Benzer bağlantılar esrarengiz, esrarkeş, esrar kumkuması, esrar perdesi, esrar tekkesi