Eşek inadı Nedir? Eşek inadı Anlamı ve Hakkında Bilgi

37

Sözlüklerde geçen anlamı : “eşek inadı” ne demek?1. Söylediğinden ya da yaptığından dönmeme, çok direnme