Escudo Nedir? Escudo Anlamı ve Hakkında Bilgi

Escudo nedir? (Ticari terimler kategorisi) Portekiz para birimi. Aynı zamanda Şili’de ve eskiden Portekiz sömürgesi durumunda olan ülkelerde de kullanılır. Orijinal olarak Latince’deki “scutum”dan gelir ki bu da “kalkan” demektir. Orta çağlarda İspanya ve Portekiz’in kullandıkları altın sikkeler şekil olarak kalkan’a benzedikleri için bu isimle adlandırılmışlardı.