Esat Adil Müstecaplıoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Esat Âdil MÜSTECAPLIOĞLU, hukukçu, Türkiye Sosyalist Partisi’nin kurucusu (Balıkesir 1904-İstanbul 1958).

Milli Mücadele yıllarında Vasıf Çınar’ın İzmir’e Doğru gazetesinde direnişe katıldı; savaşı izleyen yıllarda Ankara Hukuk Fakültesi’-ni bitirerek Brüksel’de eğitim gördü. 1933’te Balıkesir Halkevi başkanıyken sosyalizmi inceleyen kitaplar ve günlük Savaş gazetesini yayımladı. Balya maden ocaklarındaki grevi ve grevcilerin Balıkesir üzerine yaptıkları açlık yürüyüşünü düzenledi. Temyiz başsavcı yardımcılığında ve kuruluşunu hazırladığı İmralı Modern Cezaevi’nin müdürlüğünde (1942), Cezaevleri müfettişliğinde bulundu. Devrimci çevrelerle bağları sürdüren Esat Âdil Tan gazetesindeki Âdiloğlu takma adiyle yazdığı yazılar yüzünden görevinden alınacağını öğrenince istifa etti (1944). Cami Baykut ve Sabahattin Ali ile birlikte Yeni Dünya adlı günlük gazeteyi yayımladı, Görüşler dergisinde yazdı. 1948’da Türkiye Sosyalist Partisini kurdu. Partinin yayın organı olarak günlük Gerçek gazetesinin ve haftalık Gün dergisini de yayımladı. Aynı yıl partisi kapatılarak tutuklandı. 1950’de partiyi tekrar kurarak yayın organı olan günlük Gerçek gazetesinin yayımını sürdürdü. Partisinin ikinci defa kapatılmasından sonra yayın ve politika alanındaki mücadelesini bir örgüte bağlanmaksızın yürüttü. Siyasî mücadele ye marksizm, Devlet ve inkılap, Demokrasi ve sosyalizm adlı telif ve çeviri broşürlerini yayımladı.