Eş finansman Nedir? Eş finansman Anlamı ve Hakkında Bilgi

Eş finansman nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Co – financing) Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kurumlan ile birlikte ticari bankalann da bir ülkeye aynı zamanda finansman sağlaması durumu.