Erzurumlu İbrahim Hakkı Sözleri

78

Dil küçüktür, cürümü büyüktür.

Kalp bir reistir. Eğer o temiz olursa, mâiyeti, bütün organlar ona itâat ederek temiz olurlar.

Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır.

Güzel sözler, güleç yüzler, tatlı diller gönüllerde azîzdir.

İnsanın başına belâ getiren üç şey vardır: Şakalaşmak, alay etmek, saçma ve beyhûde konuşmak.

Konuşma insanın terâzisidir. Fazlası ziyân, azı vakardır.

Dilini tutmayan gerçek îmânı bulamaz.

Şiirlerinden:

Ebû Cehl’in sohbeti nâr-ı Cehennem’den beter
Hakkı! Hakk’ı dilde bul sen, ol sana devlet yeter

Hak şerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler,
Ârif anı seyr eyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.