Erwin Schrödinger Kimdir, Hayatı, Denklemi, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
31

Schrödinger Zürich’te 1921’den 1927’ye kadar kaldı. Bu altı yıl onun meslek yaşamının en verimli dönemi oldu. Louis de Broglie’nin 1924’te ortaya attığı madde dalgaları kavramından esinlenerek 1925-1926 yıllarında dalga mekaniğini kuran Schrödinger, böylece fiziğe çok önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Parçacıkların çeşitli etkiler altındaki hareketlerini büyük bir kesinlikle betimleyen ve bugün “Schrödinger denklemi” olarak bilinen dalga denklemini de içeren bu çalışmalarını, Einstein ve Planck’ın da büyük buluşlarını yayımlamış olan Annalen der Physik dergisinde “Quantisierung als Eigenwertproblem” (“Kuvantalaştırmamn Özdeğer Problemi Olarak Yorumlanması”) genel başlığı altında dört makale halinde Ocak 1926’dan başlayarak yayımladı. 1927’de Berlin Üniversitesi’nde Planck’tan boşalan Kuramsal Fizik Kürsüsü başkanlığına gelmesi için yapılan çağrıyı kabul ederek Zürich’ten ayrıldı. Berlin Üniversitesi’nde Einstein, von Laue gibi büyük fizikçilerle birlikte olmak düşüncesi Schrödin-ger’in Berlin’i seçmesindeki başlıca etken oldu. 1933’te Naziler’in iktidara gelmesiyle Einstein, M. Born, J. Franck ve daha birçok değerli bilim adamının görevlerine son verilmesi ya da Almanya’dan ayrılmak zorunda bırakılması üzerine, Katolik bir aileden gelmesi nedeniyle kendisi için böyle bir tehlike söz konusu olmadığı halde, Schrödinger Almanya’yı terkedip Ingiltere’ye gitti ve Oxford Üniversitesi’ne girdi. Aynı yıl Nobel Fizik Ödülü’nü Dirac’la paylaştı. 1936’da Graz Üniversitesi’nin çağnsını kabul ederek Avusturya’ya döndü. Flitler’in Avusturya’yı ilhak etmesi üzerine 1938’de üniversitedeki görevine son verilince İtalya’ya geçmek zorunda kaldı. Roma’da Fermi’nin yardımıyla bir süre Papalık Akademisi’nde banndıktan sonra İrlanda Başbakanı Eamon de Valera’nın çağrısıyla Dublin’e giderek yeni kurulan Institute for Advanced Studies’de Kuramsal Fizik Okulu’nun yöneticisi oldu. On yedi yıl boyunca bu görevde kaldıktan sonra ülkesine dönen Schrödinger, Viyana Üniversitesi’nde kendisi için oluşturulan Kuramsal Fizik Kürsüsü’nün başına getirildi. Ertesi yıl yaş sınırından dolayı emekliye ayrılarak emeritüs profesör oldu. Uzun süren bir hastalık sonunda ölen Schrödinger çok sevdiği Tirol Dağları’ndaki Alpbach köyünde toprağa verildi.

Schrödinger Zürich’teki ilk yıllarında istatistik mekaniğin gazlara ve katı cisimlere uygulanması, gazların kinetik kuramı, reaksiyon kinetiği ve titreşim problemleri üzerinde çalıştı. Renk görme olgusu üzerinde hem deneysel hem kuramsal olarak ayrıntılı çalışmalar yaptı. Ayrıca görelilik kuramı üzerinde araştırmalar yayımladı.