Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Erwin Panofsky Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Erwin Panofsky Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

PANOFSKY, Erwin (1892-1968)

Alman asıllı ABD’li sanat tarihçisi. Tarih, edebiyat ve felsefeden de büyük ölçüde yararlanarak geniş kapsamlı araştırmalar yapmıştır.

30    Mart 1892’de Hannover’de doğdu, 14 Mart 1968’de ABD’de New Jersey Eyaleti’nde Princeton’ da öldü. Yükseköğrenimini Münih ve Berlin üniversitelerinde tamamladı. 1914’te Breisgau’daki Freiburg Üniversitesi’nde doktorasını yaptı.Bir süre Hamburg’ daki Warburg Kütüphanesinde çalıştı. Hamburg Üniversitesi’nden 1921’de doçentlik, 1921’de profesörlük unvanını aldı. 1926-1933 arasında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmasını sürdürdü. 1933’te nasyonal sosyalist yönetimce görevinden alınması üzerine ABD’ye giderek New York ve Princeton üniversitesilerinde konuk öğretim üyesi oldu.
1935’te Princeton Üniversitesi’ne bağlı The Institute of Advanced Study’de başladığı sanat tarihi profesörlüğünü emekli olduğu 1962’ye değin sürdürdü.

Kitaplarının yanı sıra çeşitli dergilerde yazıları yayımlanan birçok sempozyuma bildirileri ile katılan Panofsky, ABD ve Avrupa’da sanat tarihi çalışmaları yapan önemli akademilerin üyeliğine seçilmiş, birçok üniversite tarafından da kendisine onursal doktorluk unvanı verilmiştir.

Panofsky araştırmalarını özellikle Orta Çağ, Roman, Gotik ve Rönesans dönemleri sanatı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu dönemlerin yapıtlarını kuramsal açıdan ve üslup açısından incelemiş, Roman ve Gotik dönemlerin heykelciliği arasındaki farklılıkları araştırmış, ikonlar konusunda ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. F.Saxl ile birlikte yazdığı, Albrecht Dürer’ in ünlü gravürlerinden Melankoli üzerine incelemesi, ikonlarla ilgili incelemelerin en önemlilerindendir. 1955’te yayımlanan ve değişik konulardaki yazılarından oluşan Meaning in the Visual Arts (“Görsel Sanatlarda Anlam”) adlı yapıtında ise, sanatı, tarih boyunca insanlığın geçirdiği değişik evrelerin ve bu bağlamda kültürel geleneğin bir göstergesi olarak ele almıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Dürers Kunsttheorie, 1915, (“Dürer’in Sanat Kuramı”); Dürers Kupferstich “Melancolia /” (F. Saxl ile), 1924, (“Dürer’in Gravürü Melankoli I”); Studies in Iconology, 1939, (“İkonografi İncelemeleri”); Gothic Architecture and Scholasticism, 1951, (“Gotik Mimarisi ve Skolastik Felsefe”); Early Netherlandish Painting, 1953, (“Erken Dönem Hollanda Resmi”); Meaning in the Visual Arts, 1955, (“Görsel Sanatlarda Anlam”); Pandora’s Box (D. Panofsky ile), 1956, (“Pandora’ nm Kutusu”); Renaissance and Renascences in Western Art, 1960, (“Rönesans ve Batı Sanatında Yeniden Doğuş Dönemleri”); Tomb Sculpture: Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini, 1964, (“Eski Mısır’dan Bernini’ ye Değin Mezar Heykelciliğinin Değişen Özellikleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi