Ernest Jones Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

49

Aynı yıl Kanada’ya giderek Toronto Üniversitesi’nde yardımcı psikiyatri profesörü oldu. Orada birçok ünlü ABD’li nörolog ve psikiyatri uzmanına psikanaliz yöntemini öğretti ve benimsetti. Psikanali-tik kuramını folklor, sanat ve edebiyata uygulaması, psikanaliz alanında yaptığı en büyük katkı oldu. 1911 ’de kurulan Amerikan Psikanaliz Birliği’nin sekreteri oldu. 1913’te İngiltere’ye döndü. Aynı yıl İngilizce yazılmış ilk psikanaliz kitabı olan Papers on Psychoanalysis’ı (“Psikanaliz Üzerine Makaleler”) yayımladı. Bu kitap Anglosakson ülkelerde uzun yıllar psikanaliz konusunda bir elkitabı işlevi gördü. Psikanalizi yayma çabasını İngiltere’de de sürdürdü. İngiliz Psikanaliz Derneği’nin ve Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin başkanlıklarını yaparak, International Journal of Psychoanalysıs’ı yayımlayarak çevresinde geniş bir etki alanı oluşturdu.

Naziler’in iktidara gelmesi, başta Freud ve ailesi olmak üzere birçok Avusturyalı ve Alman psikanalistin Londra’ya yerleşmelerine yol açtı. Çocuk psikanalizi konusunda Melanie Klein’dan yana tavır alışı dışında, psikanaliz yöntemi konusunda psikiyatri uzmanları arasında doğan görüş ayrılıkları sırasında hep Freud’un yanında yer alan Jones, 1944’ten sonra zamanının büyük bölümünü The Life and VVorks of Sigmund Freud (“Sigmund Freud’un Yaşamı ve Yapıtları”) adlı ünlü kitabını yazmaya ayırdı.

• YAPITLAR (başlıca): Papers on Psycboanalysis, 1913, (“Psikanaliz Üzerine Makaleler”); Hamlet and Oedipus, 1949; The Life and Works of Sigmund Freud, 3 cilt, 1953-1957, (“Sigmund Freud’un Yaşamı ve Yapıtları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi