Ernest Fourneau Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Pasteur Enstitüsü’ne geçmeden önce ağrı kesiciler üzerinde çalışan Fourneau, 1904’te, “Stovaine” adını verdiği, etilen oksit yapısında bir lokal anestezik hazırlamıştı. Aralarında Bovet’nin da bulunduğu değerli araştırmacılarla birlikte çalıştığı Pasteur Enstitüsü’ndeki 35 yılını, çoğu kendi adına bir kodeks numarası eklenerek piyasaya sürülen yeni ilaçların yapımına adadı. Amino alkolleri, sempatik sinir sisteminin etkisine benzer (sempatomimetik) uyarıcı etki yapan alkaloitleri inceledi, beş değerli arsenik bileşiklerinin frengi, uyku hastalığı ve tripanozoma türü asalakların neden olduğu diğer hastalıklar üzerindeki tedavi edici özelliklerini araştırdı. Victor Grignard’m 1941’de yayımlanan Traite de chimie organique (“Organik Kimya incelemesi”) adlı yapıtının amino alkollerle ilgili bölümünü de, bu bileşiklerin tanımlanmasında ve adlandırılmasında en yetkili uzmanlardan bir olan Fourneau yazmıştır. Sonraki yıllarda çalışmalarını sentetik sıtma ilaçlan, arsenik bileşiklerinin stereokimyası, antihistamin türevleri, sülfamitler ve sülfamitli ilaçlarla tedavi konusunda yoğunlaştıran Fourneau, kemoterapinin öncülerinden ve ülkesinde ilaç sanayiinin doğuşunu hazırlayan ilk kimyacılardan biridir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi