Nedir ?

Erişkin Still Hastalığı Nedir, Belirtileri(kriterleri)

Erişkin Still Hastalığı, çocuklarda görülen juvenil romatoid artiritin (JRA) sistemik erişkin formudur. Etiyolojisi belli değildir. Lökositoz, sedimentasyon hızında artma izlenir. Ferritinin belirgin yükselişi (1000’lerin üzerine çıkabilir) önemli bir özelliğidir.

Erişkin Still Hastalığı Tanı Kriterleri (Yamaguchi kriterleri)

Major kriterler

  • > 39 °C ateş
  • Artralji > 2 hafta
  • Döküntü (ateşle başlayan )
  • Nötrofilik lökositoz

Minör kriterler

  • Boğaz ağrısı
  • [[LAP veya SM ))
  • [[ANA ve RF negatifliği ))
  • KC disfonkusyonu

(5 kriter ve üstü tanı koydurur-En az 2 Major)

ayrıca ferritin düzeyleri de yüksektir.

İlgili Makaleler