Erie gölü Nedir? Erie gölü Anlamı ve Hakkında Bilgi

Erie gölü nedir? Kuzey Amerika’daki göller bölgesinin en güneyindeki göl. 41° 30’ ve 42° 52’ kuzey enlemi, 78° 53’ ve 83° 25’ batı boylamları arasındadır. Kuzeyi Kanada hududundadır. Doğu ve güneyinde New York, Pennslvania ve Ohio, batısında ise Ohio ve Michigan vardır. Kuzeydoğu ve güneybatı istikameti en geniş bölgesidir. 395 km uzunluğunda, 80 km genişliğindedir. Yüzölçümü 25.830 km 2 , rakımı 175 m, Nuron Gölünden 2,5 m alçaktır. Ortalama derinliği 30,48 m azami derinliği 65 metredir. Detroit Nehri buraya dökülür. Diğer pekçok gölle kanallar vasıtasıyla irtibatı vardır. İrtibatı olmayan göller arasında kuzeydeki Grand Gölü, batıdaki Maumee Gölü ve güneydeki Sandusky, Huron ve Cuyahoge gölleri sayılabilir. Erie Gölünden Niagara Şelalesi doğar. Bu şelale, Ontario Gölüne 100 m bir alçalma ile dökülür. Kenarındaki Sandusky, Maumee, Long Point sahilleri meşhurdur. Batı kıyısında birkaç ada vardır. Bunlardan Point Pelee, Kelly’s North, Orta Bass ve Güney Bass sıralanabilir Erie Gölü, bölgenin en sığ gölüdür. Bataklıkları, su üstü araçları için tehlike arz eder. Bataklıkların sebebi, akıntıların getirdiği artıklardır. Diğer bir tehlike ise, Niagara Nehrinin kendisi, asırlardır değişmemesine rağmen, ağzının geriye doğru yer değiştirmesidir. Nehrin ağzı aşındıkça gölün seviyesi düşmektedir. Erie Gölünün en büyük hasusiyeti, doğudan batıya su yolu irtibatının sağlanması için kurulan kanal bağlantılarına sahip olmasıdır. Bu kanallar, doğudan batıya irtibatı temin eden ve ticari bakımdan öneme haiz su şebekeleridir. Niagara Şelalesi yakınlarındaki Welland kanalı Atlantik’le doğrudan irtibat tesis eder. Barge Kanalı, gölü Hudson Nehrine kısa bir yolla birleştirir. Ohis Gölü ile Ohio Nehrini birbirine bağlayan kanallar mevcuttur. Çok güzel limanları vardır. Fakat hepsi buharlı gemi seferlerine açık değildir. Bu limanlardan en önemlileri, Buffalo, Erie, Cleveland, Sandusky ve Toledo’dur. Sandusky yakınlarında 10 Eylül 1813’te Erie Gölü Savaşı cereyan etmiş, bu savaş Amerikalılar için önemli olmuştu.