Erich Ludendorff Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LUDENDORF, Erich (1865-1937)

Alman asker ve devlet adamı. I. Dünya Savaşı’nda komutanlık yapmış, askerliğe ilişkin görüşleriyle tanınmıştır.

9    Nisan 1865’te Posen (bugün Polonya’da Poznan) yakınlarındaki Kruszewnia’da doğdu, 20 Aralık 1937’de Bavyera’da Tutzing’de öldü. Babası yoksul düşmüş bir askerdi. Askeri okullarda öğrenim gördükten sonra 1882’de orduya katıldı. Ordu içinde kısa zamanda yükselerek 1894’te genelkurmaya atandı. 1908-1912 arasında general Helmuth von Moltke’nin yönetimindeki genelkurmayda harekât dairesini yönetti, Schlieffen Planı olarak adlandırılan Fransa’ya saldırı planını yeniden düzenledi.

1914’te I.Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Batı’daki II. Ordu’nun kurmay başkanlığına getirilen Ludendorf Belçika’da Liege saldırısının başarıyla sonuçlanmasında etkili oldu. Ardından Doğu Prusya’ daki Hindenburg yönetimindeki VIII. Ordu’da komutan oldu. Hindenburg’la birlikte Tannenberg’de Ruslar’ı büyük yenilgiye uğratan Alman ordusuna komutanlık etti.

Ağustos 1916’da Almanlar’m Verdun’de büyük bir yenilgiye uğramaları üzerine görevinden alman genelkurmay başkanı Falkenhayn’ın yerine Hindenburg, yardımcılığına ise Ludendorf getirildi. 1917’de İtilaf Devletleri’ni yenilgiye uğratmak için İngiltere’ye karşı denizaltı savaşının başlatılması kararlaştırıldı. Ludendorf’la Hindenburg’un bu kararına başbakan Bethmann Holhveg, ABD’nin tarafsızlığını bozacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Denizaltı savaşı, ABD’nin savaşa girmesine neden olarak Almanya’nın yenilgisini hızlandırdı.