Eric Bentley Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

20

BENTLEY, Eric (1916)

İngiliz asıllı ABD’li tiyatro eleştirmeni ve yazar. Brecht’in yapıtlarının ve tiyatro kuramının ABD’de tanınmasında önemli rol oynamıştır.

İngiltere’de doğdu. Oxford ve Yale üniversitelerinde öğrenim gördükten sonra ABD’ye giderek yerleşti. 1940’larda Harper’s ve 1950’lerde de New Republic dergilerinde tiyatro eleştirileri yazdı. 1954’te Columbia Universitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Brecht’in, 1941’de ABD’ye gelişinden başlayarak yakın çalışma arkadaş} ve öğrencisi oldu. Onun birçok oyununu ve kuramsal yazısını İngilizce’ye çevirdi. Amerika’da ticari Broadway tiyatroculuğu dışında bir tiyatro anlayışı oluşturma yolunda yazılarıyla ve pratik çalışmalarıyla çaba harcadı. 1950’de Mutter Courage und ihre Kinder (Cesaret Ana ile Çocukları) oyununun Münih’te sahnelenişi sırasında Brecht’in yanında yönetmen yardımcılığı yaptı.

Bentley, Brecht ile aynı dünya görüşünü paylaşmamasına ve bunu da açıkça belirtmesine karşın, onun yapıtlarının ve tiyatro anlayışının İngilizce konuşulan ülkelerde hak ettiği ilgiyi görmesi için çalıştı. Bir tiyatro eleştirmeni olarak, özellikle The Playwright as Thinker (“Bir Düşünür Olarak Oyun Yazarı”) kitabında dile getirdiği anlayış, büyük ölçüde Brecht’in izlerini taşır. Ancak Bentley 19. ve 20. yy’ların dramatik tiyatrosunun değerlendirilmesinde Brecht’in köktenci eleştirel tutumunu paylaşmaz, tersine, bir “büyük yazarlar” geleneği içinde Brecht’ in bu tiyatro ile bağlarını ve sürekliliğini göstermeye çalışır.

•    YAPITLAR (başlıca): The Playwright as Thinker, 1946,(“Bir Düşünür Olarak Oyun Yazarı”); Bernard Shaw, 1948; In Search of Theater, 1953, (“Tiyatro Arayışı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi