Ana Sayfa Edebiyat Edebi Şahsiyetler Ercümend Berker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ercümend Berker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

BERKER, Ercümend (1920 – 27 Ocak 2009, İstanbul)

Türk koro şefi, müzikolog, besteci. Türk musikisinde öncelikle koro şefi olarak başarı göstermiştir.

İstanbul’da doğdu. Besteci Nafiz Bey’in torunudur. Sainte Marie Ortaokulu’nu (1935), Haydarpaşa Lisesi’ni (1941), İstanbul Hukuk Fakültesi’ni (1945) bitirdi. 1948’den bu yana avukat olarak çalışmaktadır.

Musikiye 1940’ta Fulya Akaydın’dan solfej, piyano, 1942’de de Sadettin Arel’den Türk musikisi nazariyatı dersleri alarak başladı. Yetişmesinde Arel’ in büyük etkisi oldu; ayrıca, Dr.Suphi Ezgi’den de yararlandı. Musiki öğrenimini İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda tamamladı. Yöneticisi olduğu Üniversite Korosu’nu kurdu (1943). Koro’daki görevi, stajını bitirip avukat olmasına değin sürdü (1948). Belediye Konservatuvarı’nda Türk Musikisi İcra Heyeti başkanlığı, nazariyat öğretmenliği yaptı (1947-1948); Vatan, Tercüman gazetelerinde musiki üstüne yazılar yazdı (1954-1958).

Berker daha sonra radyo yayınları çerçevesinde görevler aldı; İstanbul Radyosu’nda, TRT’de Türk musikisi yayınlarının yönetimi ve denetimiyle görevli çeşitli kurullara başkanlık etti (1960-1973). 1967’de İstanbul Radyosu’nda yeni bir koro, Erkekler Korosu’nu kurdu, çoğunlukla klasik dönem eserlerini seslendiren bu topluluğu iki yıl kadar yönetti. 1976’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı başkanlığına ve öğretim üyeliğine getirildi. 1981’de Konservatuarın İTÜ’ye bağlanması için uğraş verdi. 1982’de Konservatuarın YÖK’e bağlanmasından sonra yönetim biçiminin değişmesi üzerine yönetimden ayrıldı. 1989 yılında Profesör ünvanını aldı. 31.12.1997’de Konservatuardaki görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Türk Müziğindeki makamların hangi perdelere transpoze edilebileceğini gösteren “Berker Cetveli” ismi verilen bir cetvel yaptı. Gazetelerde müzik konusunda makaleler yazdı. Müzik ve hukuk alanında basılmış eserleri vardır. İstanbul Kültür ve San’at Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Berker 27 Ocak 2009 tarihinde vefat etti.