Erasmus Nedir? Erasmus Anlamı ve Hakkında Bilgi

41

Erasmus (Öğrenci Değişim Programı) nedir? Erasmus çoğu öğrencinin merak ettiği kavramlardan biridir. Erasmus (Öğrenci Değişim Programı); Avrupa Birliği ülkeleri ve muhtemelen aday ülkelerinde yer alan anlaşmalı üniversiteler arasında hibeli ( Öğrenciye para ödeyerek ) olarak öğrenci ve öğretim elemanı değişim programının adıdır. Birde Desiderius Erasmus vardır ki oda 1465 yılında Rotterdam’da doğan ve 1465-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesansı’nın önemli ustalarından olan ünlü ilahiyatçıdır Erasmus programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün kullanımına sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasına ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Hangi ülkeler erasmus programı içerisindedir? Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Türkiye, Birleşik Krallık. Erasmus ne değildir? 1- Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir. 2- Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir. 3- Erasmus programı bir “diploma” programı değildir. 4- Erasmus programı bir araştırma programı değildir. Erasmus altında yürütülen faaliyetler nelerdir? Erasmus programı altında Öğrenci Hareketliliği ve Personel Hareketliliği olmak üzere 2 ana başlık vardır. Öğrenci Hareketliliği kendi içince öğrenim ve staj hareketliliği olarak ikiye ayrılır. Personel Hareketliliği ise kendi içinde ders verme hareketliliği ve eğitim alma olarak ikiye ayrılır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında desteklenen etkinlikler hangileridir? 1- Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri. 2- Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri. 3- Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması. 4- Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması. 5- Dil kursları ve yoğun programlar. 6- Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi. Erasmus Öğrenci Değişim Programı’nın amacı nedir? Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır . Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa’da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır. Erasmus Programından yararlanmak için ne yapılması gerekir? Erasmus Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın (Interinstitutional Contract) bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler. Erasmus değişim öğrencisi olma kriterleri nelerdir? 1- Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması. 2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması. 3- Önlisans ve lisans öğrencileri için1. yılın tamamlanması. (hazırlık sınıfları dahil değildir) 4- Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunması. 5- Ulusal Ajans’ın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması. 6- Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).