Epope Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Kahramanlık konusunu işleyen uzun şiirler. Kelimenin aslı “konuşma, nutuk, sohbet” anlamına gelen Yunanca epospoien’e dayanır.