Entonasyon Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

45

Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki seslerin alçalıp yükselmesi. Konuşmacının anlatmak istediği anlama yardımcı olur. Dinleyicileri duygulandıran, heyecanlandıran, coşturan özellikler taşır. Cümlenin yapısına göre değişiklikler gösterebilir. Bazen cümlelerin anlamını da belirler.