Enrico Castelli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

42

CASTELLI, Enrico (1900 – Roma, 1 Mart 1977)

İtalyan, filozof. Us ilkelerine dayalı bilginin kesinlik kazanması için bilinç akışı içinde bulunması gerektiğini ileri sürdü.

20 Haziran 1900’de Torino’da doğdu. Roma Universitesi’nde öğrenim gördü. Once pragmacılık ve ‘dealizm akımlarına ilgi duydu, Blondel ve Labert-honniere’in etkisi altında kaldı, 19. ve 20. yy filozoflarını inceledi. Sonra bütün çalışmalarım bilginin kesinliği, kuşkudan armmışlığmı sağlamak için gerekli yöntemi bulma konusunda yoğunlaştırdı. Hocası

B.Varisco’nun Tanrı ve istenç sorunlarım içeren görüşlerine açıklık kazandırmak için II Problema Teologico in B.Varisco adlı yapıtını yayımladı.

Castelli felsefeye Tanrı, evren ve insan bilinciyle ilgili sorunlara yeni bir çözüm aramakla yaklaşır. Ona göre temel varlık olan Tanrı, felsefenin ileri sürdüğü deneyci, kuramcı ya da yalnız us ilkelerine dayalı bir görüşle açıklanamaz. Tanrı, ancak insan bilincinin akışı içinde, bütün kuşkulardan uzak, “salt edim” olarak kavranabilir. Tanrı “salt edim” olduğundan tümeldir, bütün evreni kuşatır. Bu nedenle, tikel öznenin düşündüğü bütün konular, Tanrı düşüncesinde, daha önceden vardır ve düşünülmüştür. Bu gerçeği kavrayabilmek için evrenin bütünüyle ilgili sorunların kesin çözümünü bulmak gerekir. Bunu başarmak ise insan bilincinin, evrenin bütünlüğü içinde, tarih boyunca geçirdiği gelişimi bilmeye, araştırmaya bağlıdır.