Enfi Hasan Ağa Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

58

HASAN AĞA [Enfî] ( ? – 1728/1729)

Türk, besteci. Klasik üslubun en başarılı örneklerini verenlerden biridir.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Enfiye tiryakiliği nedeniyle “Enfî”, gaga burunlu olduğu için de “Burnaz” lakaplarıyla anılırdı. İlk müzik bilgilerini babasından aldı. 1704’te Enderun’a girdi. Sesinin güzelliğiyle III. Ahmed döneminde sarayın başhanendesi oldu; ayrıca tambur da çalıyordu. 1715’te Enderun’dan ayrıldı. Altmış yaşlarında öldü.

“Hulûs”, “Hulûsî”, “Hasan” mahlaslarıyla divan, tekke, âşık tarzında şiirler yazmıştır. Besteleri Klasik üslubun olgun ve seçkin ürünleridir. Ayrıca, dinsel müzik alanında yapıtlar vermiş, tekke ve âşık tarzı şiirleri ilahi formunda bestelemiştir. Üslubu kendisinden sonraki bestecileri etkilemiştir. Şeyhülislam Esad Efendi, onun çeşitli formlarda iki yüz dolayında beste yaptığını belirtir. Türk müziğinde nota kullanma alışkanlığının yakın bir geçmişe değin yerleşmemiş olması, başka besteciler gibi onun da pek çok yapıtının unutulmasına yol açmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Çargâh Durak; Nişaburek Beste, Aksak Semai; Acem Hafif Beste; Beste-ısfahan Çenber Beste; Buselik-aşiran Muhammes Beste; Segâh Muhammes Beste; Nühiift Hafif Beste.

•    KAYNAKLAR: Esad Efendi, Atrabu’l-Âsâr, Halis Efendi Kütüphanesi, No. 1594; Ramiz, Tezkire, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Yazmaları, No. 3873.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikAhmed Paşa Camii Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri
Sonraki İçerikFerit Öngören Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi