Endüstri içi ticaret Nedir? Endüstri içi ticaret Anlamı ve Hakkında Bilgi

Endüstri içi ticaret nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Intra industry trade) Aynı endüstri grubuna giren fakat marka, dış görünüş, kalite ve kullanış özellikleri bakımından bazı farklılıklar gösteren malların ithal ve ihracına dayanan bir dış ticaret şekli. Özellikle sananayileşmiş ülkeler arasındaki dış ticaretin büyük bir bölümü bu tür ticareti kapsamaktadır. Dış ticaretin diğer bir bölümü de Endüstriler Arası Ticaret şeklindedir. Burada farklı endüstrilerin kapsamındaki mallar alınıp satılmaktadır. Örneğin buğday ihraç edilip, otomobil ithal edilmesi gibi. Oysa endüstri – içi ticarette örneğin Renault otomobili ihraç edilmesi, buna karşılık Toyoto otomobilleri ithal edilmesi söz konusudur. Bir ülkenin benzer malları hem ithal hem de ihraç etmesinde tüketici zevklerindeki farklılık kuşkusuz önemli bir etkendir.