Endojen değişken Nedir? Endojen değişken Anlamı ve Hakkında Bilgi

Endojen değişken nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Endogenous variable) Alacağı değer, model, deki matematik ilişkiler tarafından belirlenen bir değişken. Örneğin buğday fiyatlarının tahminine dayanan ekonometrik modelde bu fiyatlar bir endojen değişkendir. Çünkü modelde yer alan ve arz talep ilişkilerini yansıtan faktörler tarafından belirlenir. Oysa Egzojen Değişkenler model açısından veri olan, diğer bir değişle değerleri modelin dışında belirlenen değişkenlerdir.