Endâm Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

23

Eski edebiyatımızda şairlerin sevgiliden bahsederken en çok üzerinde durdukları unsurlardan biri de boy dur.