En iyi çaba ile satış yöntemi Nedir? En iyi çaba ile satış yöntemi Anlamı ve Hakkında Bilgi

En iyi çaba ile satış yöntemi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Best effort marketing) Bir ülke veya şirketin Bankalar Konsorsiyumu kanalıyla çıkarttığı tahvilleri pazarlaması durumunda uygulanan bir satış yöntemi. Burada bankalar konsorsiyumu bu tahvillerin çeşitli sermaye piyasalarında satışı için gerekli çabayı gösterir. Ancak satılan satılır, satılmayan konusunda ise her hangi bir taahhütte bulunulmaz. Oysa “taahhütlü” satışlarda satılmayan miktarların bankalar tarafından satın alınıp kendi portföylerine katılması kaydıyla satış yapılır (Bkz. Undenvriting, Birincil Piyasada Aracılık).