Emtia senetleri Nedir? Emtia senetleri Anlamı ve Hakkında Bilgi

Emtia senetleri nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Commodity bills) Bunlara mal senedi de denir. Makbuz Senedi ve Varant, Konşimento ve Taşıma Senedi başlıca türleridir. Emtia senetleri, ilgili oldukları mal üzerinde bir ayni hakkı içerirler. Bu senetler, umumi mağazada saklanan veya taşınmakta olan malları temsil eder. Senedin devri yoluyla mallar üzerindeki zilyetlik de devredilmiş olur. Emtia senetleri, temsil ettikleri malın mülkiyetini ele geçirmek veya o malı rehnetmek için başkalarına devredilebilen Kıymetli Evrak durumundadır.