Ems Nedir? Ems Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ems nedir? Avrupa devletleri arasında “birleşme yoluyla barış” düşüncesinden hareket edilerek, üye devletlerin kabul ettiği para sistemi. 4 Aralık 1978 yılında Fransa devlet başkanı Valery Giscard d’Estaing’in teklifiyle İngiltere, F. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İrlanda, İtalya, Lüksemburg’dan ibaret dokuz Batı Avrupa ülkesinin kabul etmesiyle EMS (Avrupa Para Sistemi) yürürlüğe girmiş oldu EMS, Avrupa’yı dengeli bir “para bölgesi” haline getirmeyi, milli paraların korunması ve daha dengeli bir mali politika izlenmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Gerçek maksat, ülkelerin öncelikle topluluğa üye ülkelerin “ekonomik birliğini” gerçekleştirmeyi, gelecek yıllarda da “siyasi birliği” temin etmektir. Sistemin gayelerinden birisi de üye ülkelerden birinin parasının belli bir mevsim (aralığın) ötesinde dalgalanması halinde, bütün topluluk üyelerinin bu parayı elbirliğiyle desteklenmesi ve bu gayeyle ortak bir fon kurulması da kararlaştırılmıştır. Alman parasının önderliğinde kurulan bu sistem, bir Avrupa parası meydana getirmiştir. Her ülkenin bir para birimi olduğu gibi EMS’nin birimi ECU (European Currency Unit), yani “Avrupa Para Birimi” ECU başlangıçta İngiltere, Sterlin’in değerinin sistem içinde yüksek oranda tespit edilmesinin, ihracat ve işsizliği olumsuz yönde etkileyebileceği ve topluluğun tarım politikasının aleyhlerinde işlemesi dolayısıyla katılmamıştı. Yine İngiltere 1984 yılında da topluluğun tarım politikası ve diğer bazı sebeplerden dolayı, topluluktan ayrılmayı dahi istemiş, Fransa’nın arabuluculuğu sayesinde ortaklıktaki anlaşmazlıklar kısmen giderilmişti. Yine üye ülkelerin paralarının bir sepet meydana getirmesi öngörülüyordu. Yani bir ATülkeleri “para sepeti”. Bu sepette, topluluk üyesi ülkelerin sabit miktarlarda paraları bulunacak ve herbir para miktarı ülkenin ticaretini gösterecektir. Bu para birimi banknot olarak basılmayacak, yalnızca bir hesap birimi olarak kullanılacaktır. Ayrıca, bu yeni para birimi döviz kurları mekanizmasının faydası, bir rezerv birimi ve ödeme aracı olacaktır. Kurulan Avrupa Para birimine halen İngiltere ve Yunanistan katılmamıştır (1991). Üye ülkelerin paralarının o ülkenin toplam döviz rezervi, ekonomik gücü, mal ve hizmet ihracatındaki ağırlığı gibi sebeplere bağlı olarak şöyle olmakta: Paraların ECU içindeki yüzdeye karşılık ağırlığı % olarak gelen değerler: ???????????????????????????????????????? Alman Markı …….. 27,3 …………………….. 0,828 Fransa Frangı …… 19,5 ………………………. 1,15 İngiliz Sterlini …….. 17,5 …………………… 0,0855 İtalyan Lireti ………. 14,0 …………………….. 109,0 Hollanda Florini …… 9,0 …………………….. 0,286 Belçika Frangı …….. 7,9 …………………….. 3,66 Danimarka Kronu .. 3,0 …………………….. 0,217 İrlanda Sterlini …….. 1,5 ……………….. 0,000759 Lüksemburg Frangı10,3 …………………….. 0,14 Böylece ECU içinde her üye ülke parasının bir “merkezi oranı” bulunuyor. Misal olarak 1 ECU: (yaklaşık olarak) 2,5 DM’tır. “Avrupa Para Sistemi” EMS sayesinde şu faydaların sağlanması düşünülüyor: -Bankalar ve işletmeler uzun süreli işlemlerini (özellikle yatırımlarını) daha kolayca tasarlama imkanına kavuşabilecekler. -Tüketimde büyük kitleler meydana getiren insanlar açısından önemli olan enflasyon önlenebilecek. – Dengeli bir politika hayatı sağlanacak. -Spekülasyonlar önlenecek. -Üye ülkelerin ihracat ve ithalatlarında denge sağlanacak, kur farkları ve enflasyon korkusu olmayacağı için işbirlikleri gelişecek. Avrupa Birleşik Devletleri, kurma çalışmalarından biri olan Avrupa Para Sistemi, geleceğin ortak parasının esası olacaktır.